PSYYKKINEN PAHOINVOINTI

24.09.2020 klo 08.15 - 12.10

Psyykkinen pahoinvointi näkyy monin tavoin, sekä lääkärin vastaanotolla, että sen ulkopuolella. Erilaisten psykososiaalisten ongelmien ilmenemiseen vaikuttavat monenlaiset, ei-lääketieteellisetkin, tekijät, joita tulisi osata huomioida potilaskohtaamisissa. Tässä sessiossa kuulemme uutta asiaa itsetuhoisuuden arvioinnista ja hoidosta, syrjäytymisestä, väkivallan ja laaja-alaisten pulmien ennaltaehkäisystä, sekä psykososiaalisten ongelmien kohtaamisesta vastaanotolla. Session näkökulma on käytännönläheinen ja esimerkkitapauksia sisältävä

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: lastentaudit, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, psykiatria, terveydenhuolto, työterveyshuolto, yleislääketiede

Ohjelmasivulle