PSYYKKINEN PAHOINVOINTI

24.09.2020 klo 08.15 - 12.10

Psyykkinen pahoinvointi näkyy monin tavoin, sekä lääkärin vastaanotolla, että sen ulkopuolella. Erilaisten psykososiaalisten ongelmien ilmenemiseen vaikuttavat monenlaiset, ei-lääketieteellisetkin, tekijät, joita tulisi osata huomioida potilaskohtaamisissa. Tässä sessiossa kuulemme uutta asiaa itsetuhoisuuden arvioinnista ja hoidosta, syrjäytymisestä, väkivallan ja laaja-alaisten pulmien ennaltaehkäisystä, sekä psykososiaalisten ongelmien kohtaamisesta vastaanotolla. Session näkökulma on käytännönläheinen ja esimerkkitapauksia sisältävä

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: lastentaudit, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, psykiatria, terveydenhuolto, työterveyshuolto, yleislääketiede

Johdanto

Klo 08.15
Maarit Pakarinen, Puheenjohtaja, LT, psykiatrian erikoislääkäri, KYS, UEF

Poikkeusolojen ja pandemian psyykkiset vaikutusket

Klo 08.20
Maarit Pakarinen, , LT, psykiatrian erikoislääkäri, KYS, UEF

Syrjäytyminen, huono-osaisuus ja päihdehäiriöt

Klo 09.00
Antti Martikainen, LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri

Nuoruusiän itsetuhoisuuden arviointi ja hoito

Klo 09.40
Virve Kekkonen, LT, Nuorisopsykiatrian erl, kliininen opettaja, KYS, UEF

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

Klo 10.20

Laaja-alaisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

Klo 10.50
Pekka Lappalainen, Vanhempi rikoskonstaapeli
Pauli Jokinen, Vanhempi konstaapeli

Psykososiaaliset ongelmat vastaanotolla: tapoja lähestyä ja toimia

Klo 11.20
Liisa Pietilä, Yleislääketieteen erikoislääkäri, PSSHP/Kysteri

Yhteenveto

Klo 12.00
Ohjelmasivulle