PERUSTERVEYDENHUOLLON RADIOLOGIAA

27.09.2018 klo 13.15 - 16.35

Ohjelman tavoitteena on tuoda esiin natiivikuvien yleisimmät kuvausindikaatiot ja löydökset ja ultraäänikuvauksen mahdollisuudet perusterveydenhuollon diagnostiikassa. Sädeturva ja MRI tietoisku.

Koulutuksesta hyväksytään säteilysuojelun täydennyskoulutukseksi kolme tuntia.

Erikoislääkärikoulutukseen kolme tuntia: akuuttilääketiede, keuhkosairaudet ja allergologia, neurologia, radiologia, sisätaudit, työterveyshuolto, yleiskirurgia,
yleislääketiede.

Ohjelmasivulle