PERUSTERVEYDENHUOLLON RADIOLOGIAA

27.09.2018 klo 13.15 - 16.35

Ohjelman tavoitteena on tuoda esiin natiivikuvien yleisimmät kuvausindikaatiot ja löydökset ja ultraäänikuvauksen mahdollisuudet perusterveydenhuollon diagnostiikassa. Sädeturva ja MRI tietoisku.

Koulutuksesta hyväksytään säteilysuojelun täydennyskoulutukseksi kolme tuntia.

Erikoislääkärikoulutukseen kolme tuntia: akuuttilääketiede, keuhkosairaudet ja allergologia, neurologia, radiologia, sisätaudit, työterveyshuolto, yleiskirurgia,
yleislääketiede.

Anne-Mari Kantanen, Yhteyshenkilö, LT, neurologian erikoislääkäri, KYS
Ritva Vanninen, Puheenjohtaja, Professori, KYS

Avaus

Klo 13.15
Ritva Vanninen, Professori, KYS

Thorax-kuvan tulkinnan perusprinsiipit ja potlastapauksia

Klo 13.25
Tiina Lehtimäki, LT, radiologian erl, KYS

Luukuvat - milloin, missä ja miksi?

Klo 13.55
Petri Sipola, Dosentti, KYS

Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn

Klo 14.25

Uä-tutkimus terveyskeskuksessa - yleisimmät indikaatiot ja mitä löytyy?

Klo 14.55
Raija Fogelholm, Radiologin erl, Siilinjärven terveyskeskus

Mikä voi estää MRI-kuvauksen?

Klo 15.25
Ritva Vanninen, Professori, KYS

Sädeturva - olennaista tietoa natiivikuvien säderasitteesta

Klo 15.45
Sanna Suoranta, Radiologian erl, KYS

Loppukeskustelu

Klo 16.05
Ritva Vanninen, Professori, KYS
Ohjelmasivulle