PÄIVYSTYSTÄ YLI RAJOJEN

26.09.2018 klo 08.30 - 12.00

Tähän sessioon on pyritty kokoamaan akuutteja vaivoja, jotka pohdituttavat niin tk:ssa kuin sairaalassa, joita voi tulla vastaan niin omin jaloin kävelevissä kuin pillit päällä ambulanssilla saapuen. Yhteistä aiheille on myös se, että ne sairaaloissakin koskettavat usein useamman alan päivystäjää: ovat tärkeitä tietää erotusdiagnostisesti, jäävät useamman alan rajamaastoon tai ovat yleisiä oheisvaivoja muiden syiden takia päivystykseen saapuvilla. Esitykset pohjautuvat pääosin potilastapauksiin.

Erikoistumiskoulutukseen kolme tuntia: kirurgia, akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, endokrinologia, gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia,
geriatria, ihotaudit ja allergologia, infektiosairaudet, kardiologia, keuhko-sairaudet ja allergologia, kliininen hematologia, korva-, nenä- ja kurkku-taudit, käsikirurgia, lastenkirurgia, lastenneurologia, lastenpsykiatria, las-tentaudit, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia, neurokirurgia, neurologia, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, psykiatria, reumatologia, silmätaudit, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, syöpätaudit, terveydenhuolto, työterveyshuolto, verisuonikirurgia, yleislääketiede, suu- ja leukakirurgia.

Ohjelmasivulle