PÄIVYSTYSTÄ YLI RAJOJEN

26.09.2018 klo 08.30 - 12.00

Tähän sessioon on pyritty kokoamaan akuutteja vaivoja, jotka pohdituttavat niin tk:ssa kuin sairaalassa, joita voi tulla vastaan niin omin jaloin kävelevissä kuin pillit päällä ambulanssilla saapuen. Yhteistä aiheille on myös se, että ne sairaaloissakin koskettavat usein useamman alan päivystäjää: ovat tärkeitä tietää erotusdiagnostisesti, jäävät useamman alan rajamaastoon tai ovat yleisiä oheisvaivoja muiden syiden takia päivystykseen saapuvilla. Esitykset pohjautuvat pääosin potilastapauksiin.

Erikoistumiskoulutukseen kolme tuntia: kirurgia, akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, endokrinologia, gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia,
geriatria, ihotaudit ja allergologia, infektiosairaudet, kardiologia, keuhko-sairaudet ja allergologia, kliininen hematologia, korva-, nenä- ja kurkku-taudit, käsikirurgia, lastenkirurgia, lastenneurologia, lastenpsykiatria, las-tentaudit, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia, neurokirurgia, neurologia, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, psykiatria, reumatologia, silmätaudit, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, syöpätaudit, terveydenhuolto, työterveyshuolto, verisuonikirurgia, yleislääketiede, suu- ja leukakirurgia.

Terhi Savolainen, Yhteyshenkilö, LL, KYS
Harri Hyppölä, Puheenjohtaja, Dosentti, KYS

Avaus

Klo 08.30
Harri Hyppölä, Puheenjohtaja, Dosentti, KYS

Akuutti alaraajaiskemia

Klo 08.35
Marianne Jaroma, Verisuonikirurgian erl, KYS

Sekava vanhus

Klo 09.10
Riikka Kettunen, Geriatrian erl, KYS

Akuutti psykoosi: oirekuva, erotusdiagnostiikka, hoidon porrastus käytännössä

Klo 09.45
Marja Taipale, Psykiatrian erl, KYS

Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn

Klo 10.20

Elektrolyyttihäiriöt - päivystyksen suola

Klo 10.50
Jyrki Mustonen, Sisätautien erl, endokrinologiaan erikoistuva lääk, Siun sote

Kuume ja neurologinen oire

Klo 11.25
Valtteri Julkunen, Neurologiaan erikoistuva lääkäri, KYS
Ohjelmasivulle