LASTEN UNI

23.09.2020 klo 13.15 - 16.50

Lasten ja nuorten unen rakenteessa on ikäkauden mukaisia erityispiirteitä. Myös lapsilla ja nuorilla voi olla unihäiriöitä, joilla on vaikutusta heidän ja koko perheen elämänlaatuun. Myös ulkopuoliset tekijät voivat aiheuttaa unihäiriöitä. Tässä sessiossa saat tietoa lasten ja nuorten unen rakenteesta, unen häiriöistä, niiden diagnosoinnista sekä hoitokeinoista perusterveydenhuollossa.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty 3 tuntia: akuuttilääketiede, foniatria, kliininen neurofysiologia, KNK-taudit, lastenkirurgia, lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastentaudit, nuorisopsykiatria, neurologia, psykiatria, yleislääketiede, terveydenhuolto

Ohjelmasivulle