LASTEN JA NUORTEN KÄYTÖSHÄIRIÖT

25.09.2019 klo 13.15 - 16.45

Perehdymme lasten ja nuorten käytöshäiriöiden varhaiseen tunnistamiseen, diagnostiikkaan sekä annettuun hoitoon antaen samalla työkaluja käytännön työhän mm. neuvoloissa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työskenteleville.

Erikoistumiskoulutukseen kolme tuntia: yleislääketiede, lastentaudit, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, lastenneurologia, psykiatria, terveydenhuolto, akuuttilääketiede, foniatria

Ohjelmasivulle