LASTEN JA NUORTEN KÄYTÖSHÄIRIÖT

25.09.2019 klo 13.15 - 16.45

Perehdymme lasten ja nuorten käytöshäiriöiden varhaiseen tunnistamiseen, diagnostiikkaan sekä annettuun hoitoon antaen samalla työkaluja käytännön työhän mm. neuvoloissa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työskenteleville.

Erikoistumiskoulutukseen kolme tuntia: yleislääketiede, lastentaudit, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, lastenneurologia, psykiatria, terveydenhuolto, akuuttilääketiede, foniatria

Jukka Ollikainen, Puheenjohtaja, LT, lastentautien erl
Mari Asunmaa, Yhteyshenkilö, LL

Avaus

Klo 13.15
Jukka Ollikainen, Puheenjohtaja, LT, lastentautien erl

Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden etiologia ja diagnosointi

Klo 13.20
Anita Puustjärvi

Lasten käytöshäiriöiden hoito

Klo 14.00
Virpi Vauhkonen

Nuorten käytöshäiriöiden hoito

Klo 14.35
Virve Kekkonen

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

Klo 15.10

Sosiaalitoimi yhteistyökumppanina

Klo 15.40
Jutta Pitkänen
Maria Partanen

Esimerkkitapausten avulla hoitoketjujen mallintaminen ja tilaisuuden yhteenveto

Klo 16.10
Jukka Ollikainen, Puheenjohtaja, LT, lastentautien erl
Ohjelmasivulle