LAPSENA JA NUORENA SYÖVÄN SAIRASTANEIDEN MYÖHÄISSEURANTA

26.09.2018 klo 13.15 - 16.30

Tavoite: Luentokokonaisuuden tarkoituksena on edistää tietoisuutta aiemmin syövän sairastaneen henkilön terveydestä ja mahdollisista terveysongelmista. Luennot antavat uutta tietoa lapsena ja nuorena syövän sairastaneiden myöhäisseurannasta KYSin poliklinikalla sekä hedelmällisyydestä syövän jälkeen.

Erikoistumiskoulutukseen kolme tuntia: psykiatria, sisätaudit, endokrinologia, gastroenterologia, kliininen hematologia, lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia, syöpätaudit, terveydenhuolto, työterveyshuolto, yleislääketiede, akuuttilääketiede.

Ohjelmasivulle