LÄÄKKEETTÖMIEN HOITOJEN VAIKUTTAVUUS

25.09.2019 klo 13.15 - 16.25

Terveydenhuollossa vaikuttavuus tarkoittaa toiminnalla aikaansaatua muutosta ihmisen terveydentilassa, toimintakyvyssä tai hyvinvoinnissa. Lääkehoitojen ja lääkinnällisten laitteiden osalta vaikuttavuuden osoittaminen on keskeinen osa myyntiluvan hakuprosessia, mutta lääkkeettömien hoitojen vaikuttavuuden arviointi ei kuitenkaan ole samalla tavoin säädeltyä. Ohjelmassa tarkastellaan kriittisesti terveydenhuollossa yleisesti käytettyjen lääkkeettömien hoitojen vaikuttavuutta olemassa olevan näytön valossa.

Erikoistumiskoulutukseen kolme tuntia: kirurgia, fysiatria, lastenkirurgia, nuorisopsykiatria, ortopedia ja traumatologia, psykiatria, yleislääketiede, liikuntalääketiede, neurokirurgia, terveydenhuolto, käsikirurgia, lastenpsykiatria, työterveyshuolto, akuuttilääketiede, neurologia, oikeuspsykiatria

Ohjelmasivulle