LÄÄKKEETTÖMIEN HOITOJEN VAIKUTTAVUUS

25.09.2019 klo 13.15 - 16.25

Terveydenhuollossa vaikuttavuus tarkoittaa toiminnalla aikaansaatua muutosta ihmisen terveydentilassa, toimintakyvyssä tai hyvinvoinnissa. Lääkehoitojen ja lääkinnällisten laitteiden osalta vaikuttavuuden osoittaminen on keskeinen osa myyntiluvan hakuprosessia, mutta lääkkeettömien hoitojen vaikuttavuuden arviointi ei kuitenkaan ole samalla tavoin säädeltyä. Ohjelmassa tarkastellaan kriittisesti terveydenhuollossa yleisesti käytettyjen lääkkeettömien hoitojen vaikuttavuutta olemassa olevan näytön valossa.

Erikoistumiskoulutukseen kolme tuntia: kirurgia, fysiatria, lastenkirurgia, nuorisopsykiatria, ortopedia ja traumatologia, psykiatria, yleislääketiede, liikuntalääketiede, neurokirurgia, terveydenhuolto, käsikirurgia, lastenpsykiatria, työterveyshuolto, akuuttilääketiede, neurologia, oikeuspsykiatria

Antti Malmivaara, Puheenjohtaja, Professori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Kai Savonen, Yhteyshenkilö, Dosentti

Avaus

Klo 13.15
Antti Malmivaara, Puheenjohtaja, Professori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Mitä vaikuttavuus terveydenhuollossa tarkoittaa

Klo 13.25
Antti Malmivaara, Puheenjohtaja, Professori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Liikuntahoito

Klo 13.55
Urho Kujala, Professori, liikuntalääketieteen erl, Jyväskylän yliopisto

Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn

Klo 14.25

Fysioterapia

Klo 14.55
Arja Häkkinen, Professori, Jyväskylän yliopisto, KSKS

Ravitsemushoito

Klo 15.25
Ursula Schwab, , Itä-Suomen yliopisto

Psykoterapia

Klo 15.55
Minna Valkonen-Korhonen, , KYS

Yhteenveto

Klo 16.25
Antti Malmivaara, Puheenjohtaja, Professori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Ohjelmasivulle