LÄÄKKEET JA VÄÄRINKÄYTTÖ

24.09.2020 klo 13.15 - 16.15

Tavoite: Tämän session jälkeen tiedät, autatko vai ylläpidätkö ongelmaa. Teoriasta käytäntöön, kuinka lähteä purkamaan lääkitystä – vai onko sille tarvetta? Entä kun lääkitys jää päälle, miten suhtautua pkv-lääkitykseen iäkkäillä. Miltä asia näyttää potilaan näkökulmasta ja miten se näkyy poliisin arjessa?

Erikoislääkärikoulutukseen haetaan kolme tuntia: kirurgia, anestesiologia ja tehohoito, fysiatria, geriatria, kardiologia, nefrologia, nuorisopsykiatria, ortopedia ja traumatologia, psykiatria, syöpätaudit, urologia, yleislääketiede, suu- ja leukakirurgia, endokrinologia, gastroenterologia, ihotaudit ja allergologia, keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen kemia, korva-, nenä ja kurkkusairaudet, liikuntalääketiede, neurokirurgia, oikeuslääketiede, sisätaudit, terveydenhuolto, verisuonikirurgia, akuuttilääketiede, gastroenterologinen kirurgia, käsikirurgia, naistentaudit- ja synnytykset, neurologia, oikeuspsykiatria, plastiikkakirurgia, reumatologia, työterveyshuolto, yleiskirurgia.

Avaus

Klo 13.15
Jyrki Kyynäräinen, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri , Kuopion terveyskeskus

Bentsodiatsepiinit – vältä viisaasti?

Klo 13.25
Hannu J. Koponen, Professori, psykiatrian erikoislääkäri , HY ja HUS

Hoitavan lääkärin työkalupakki

Klo 14.00
Ari Kaski, LL, psykiatrian erikoislääkäri Ari Kaski, Päihdepalvelusäätiö

Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn

Klo 14.30

Kun lääkitykset jäävät päälle – geriatrin kohtaamat ongelmat

Klo 15.00
Jarkko Tuunanen, LT, geriatrian erikoislääkäri , Kuopion kaupunki

Kun lääkkeet eivät mene omaan käyttöön – poliisin näkökulma

Klo 15.20
Juha Korhonen, Rikoskomissario, Itä-Suomen poliisilaitos

Kokemusasiantuntijan näkökulma

Klo 15.40
Teppo Uotinen, Koulutettu kokemusasiantuntija , Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry

Yhteenveto ja keskustelu

Klo 16.00
Jyrki Kyynäräinen, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri , Kuopion terveyskeskus
Ohjelmasivulle