LÄÄKKEET JA VÄÄRINKÄYTTÖ

24.09.2020 klo 13.15 - 16.20

Tavoite: Tämän session jälkeen tiedät, autatko vai ylläpidätkö ongelmaa. Teoriasta käytäntöön, kuinka lähteä purkamaan lääkitystä – vai onko sille tarvetta? Entä kun lääkitys jää päälle, miten suhtautua pkv-lääkitykseen iäkkäillä. Miltä asia näyttää potilaan näkökulmasta ja miten se näkyy poliisin arjessa?

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, endokrinologia, fysiatria, gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia, geriatria, keuhkosairaudet ja allergologia, kardiologia, kliininen kemia, KNK-taudit, käsikirurgia, liikuntalääketiede, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia, neurokirurgia, neurologia, nuorisopsykiatria, oikeuslääketiede, oikeuspsykiatria, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, psykiatria, urologia, reumatologia, sisätaudit, suu- ja leukakirurgia, syöpätaudit, terveydenhuolto, työterveyshuolto, verisuoni-kirurgia, yleiskirurgia, yleislääketiede

Avaus

Klo 13.15
Jyrki Kyynäräinen, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri , Kuopion terveyskeskus

Bentsodiatsepiinit – vältä viisaasti?

Klo 13.20
Hannu J. Koponen, Professori, psykiatrian erikoislääkäri , HY ja HUS

Hoitavan lääkärin työkalupakki

Klo 13.45
Ari Kaski, LL, psykiatrian erikoislääkäri Ari Kaski, Päihdepalvelusäätiö

Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn

Klo 14.35

Kun lääkitykset jäävät päälle – geriatrin kohtaamat ongelmat

Klo 15.05
Jarkko Tuunanen, LT, geriatrian erikoislääkäri , Kuopion kaupunki

Kun lääkkeet eivät mene omaan käyttöön – poliisin näkökulma

Klo 15.30
Juha Korhonen, Rikoskomissario, Itä-Suomen poliisilaitos

Kokemusasiantuntijan näkökulma

Klo 15.55
Teppo Uotinen, Koulutettu kokemusasiantuntija , Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry

Yhteenveto ja keskustelu

Klo 16.15
Jyrki Kyynäräinen, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri , Kuopion terveyskeskus
Ohjelmasivulle