LÄÄKÄRIN TYÖHYVINVOINTI 2.0 – JOKAPÄIVÄISET TUNTEEMME

26.09.2019 klo 13.15 - 16.45

Lääkärillä on tunteita liittyen itseensä, omaan elämäntilanteeseensa ja historiaansa, ja tunteita herää suhteessa potilaisiin ja heidän kohtaloihinsa. Myös potilailla ja työtovereilla on omat tunteensa ja tapansa toimia. Tunteet ovat mukana monessa tilanteessa usein myös tiedostamattamme, eikä perimmäistä tunnetta ole välttämättä helppo tunnistaa tai hyväksyä. Tämän session tavoitteena on auttaa meitä paremmin ymmärtämään tunteita sekä niiden vaikutusta työskentelyymme ja jaksamiseemme työssä.

Erikoislääkärikoulutukseen kolme tuntia: kirurgia, anestosologia ja tehohoito, fysiatria, geriatria, oikeuspsykiatria, kliininen neurofysiologia, lastenkirurgia, lastentaudit, foniatria, nuorisopsykiatria, psykiatria, silmätaudit, yleislääketiede, keuhkosairaudet ja allergologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastenneurologia, liikuntalääketiede, neurokirurgia, terveydenhuolto, akuuttilääketiede, lastenpsykiatria, naistentaudit ja synnytykset, neurologia, työterveyshuolto

Nina Tusa, Yhteyshenkilö, yleislääketieteen erl, kliininen opettaja, UEF, Siilinjärven tk
Maarit Pakarinen, Yhteyshenkilö, Puheenjohtaja, LT, psykiatrian erl, KYS, UEF

Koulutustapahtuman avaus

Klo 13.15
Maarit Pakarinen, Puheenjohtaja, LT, psykiatrian erl, KYS, UEF

Tunteet ja suojautuminen

Klo 13.25
Minna Valkonen-Korhonen, , KYS

Myötätunnosta - kyllin lähellä, riittävän kaukana

Klo 13.55
Maarit Pakarinen, Puheenjohtaja, LT, psykiatrian erl, KYS, UEF

Kirurgi ja tunteet

Klo 14.25
Antti Mikkola, Plastiikkakirurgian erl, Karolinska Universitetssjukhuset, Tukholma

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

Klo 14.55

Hankalat tunteet vai hankalat ihmiset työyhteisössä

Klo 15.25
Kristiina Toivola, Työterveyshuollon erl, työnohjaaja, Turku

Tunteet, vastatunteet, sopeutumiskeinot – esimerkkejä arkityöstä

Klo 15.55
Nina Tusa, yleislääketieteen erl, kliininen opettaja, UEF, Siilinjärven tk
Minna Valkonen-Korhonen, , KYS

Päätös

Klo 16.40
Ohjelmasivulle