LÄÄKÄRIN TYÖHYVINVOINTI 2.0 – JOKAPÄIVÄISET TUNTEEMME

26.09.2019 klo 13.15 - 16.45

Lääkärillä on tunteita liittyen itseensä, omaan elämäntilanteeseensa ja historiaansa, ja tunteita herää suhteessa potilaisiin ja heidän kohtaloihinsa. Myös potilailla ja työtovereilla on omat tunteensa ja tapansa toimia. Tunteet ovat mukana monessa tilanteessa usein myös tiedostamattamme, eikä perimmäistä tunnetta ole välttämättä helppo tunnistaa tai hyväksyä. Tämän session tavoitteena on auttaa meitä paremmin ymmärtämään tunteita sekä niiden vaikutusta työskentelyymme ja jaksamiseemme työssä.

Erikoislääkärikoulutukseen kolme tuntia: kirurgia, anestosologia ja tehohoito, fysiatria, geriatria, oikeuspsykiatria, kliininen neurofysiologia, lastenkirurgia, lastentaudit, foniatria, nuorisopsykiatria, psykiatria, silmätaudit, yleislääketiede, keuhkosairaudet ja allergologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastenneurologia, liikuntalääketiede, neurokirurgia, terveydenhuolto, akuuttilääketiede, lastenpsykiatria, naistentaudit ja synnytykset, neurologia, työterveyshuolto

Ohjelmasivulle