KUN SANAT EIVÄT RIITÄ – MIELI JA KEHO AINA YHDESSÄ

27.09.2018 klo 13.15 - 17.00

Tavoitteena on ymmärtää kehollisuutta ja kehon viisautta niissä tilanteissa, joissa sanoittaminen ei vielä ole mahdollista. Monet potilaamme oireilevat, vaikkei varsinaista tautia ole diagnosoitavissa. Siksi on tärkeää, että ymmärrämme toiminnallisten oireiden mekanismeja. Opimme, mitä kosketukseen perustuvien hoitojen vaikuttavuudesta tiedetään sekä saamme näkökulmia tämän tiedon hyödyntämiseen hoitosuhteessa. Saamme myös vinkkejä erilaisista työtavoista itsehoidossa ja kuntoutuksen apuvälineenä.

Erikoistumiskoulutukseen neljä tuntia: kaikki erikoisalat (PAITSI anestesiologia ja tehohoito, urologia, kliininen mikrobiologia, kardiologia), kolme tuntia: korva-, nenä- ja kurkkutaudit, kaksi tuntia: liikuntalääketiede.

Ohjelmasivulle