KANDIOHJELMA: HAVAINNOIMISESTA DIAGNOOSIIN JA HOITOON

27.09.2018 klo 13.15 - 16.30

Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti kandeille, mutta myös valmiit lääkärit ovat tervetulleita. Lääkärin työssä joudutaan paljon luottamaan omaan havainnointikykyyn ja sitä kautta pääsemään lopulta diagnoosiin. Iltapäivän tavoitteena on käydä läpi oirekuva-diagnostiikkaa, joka on pääosin todettavissa inspektoiden ja sitä myöten päätyä oikeaan hoitomenetelmään.

Erikoistumiskoulutukseen kolme tuntia: ihotaudit ja allergologia, infektiosairaudet, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, silmätaudit, sisätaudit, työterveyshuolto,
yleislääketiede.

Ohjelmasivulle